Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Nasze hity
Nasze nowości
Kontakt
  • TuliAnuli Pracownia Szycia i Rękodzieła Anna Kielusiak
    NIP: 737-210-18-82

  • E-mail:sklep@tulianuli.pl
  • Telefon793 695 469
  • Godziny działania sklepuZamówienia online za pośrednictwem sklepu online są przyjmowane przez całą dobę. Konsultacje projektów możliwe w niestandardowych godzinach pracy - kontakt telefoniczny, mailowy lub Messenger. Zapraszam

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje zawarte poniżej w polityce prywatności dotycz przede wszystkim ochrony danych osobowych, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz za pomocą portali społecznościowych – Facebook oraz Instagram.

1. Administratorem danych osobowych jest TuliAnuli Pracownia Szycia i Rękodzieła Anna Kielusiak, reprezentowana przez Annę Kielusiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ,prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Olszówka 333, 34-730 Mszana Dolna i adres do doręczeń: Olszówka 333, 34-730 Mszana Dolna NIP: 7372101882, REGON: 381947721, adres poczty elektronicznej: sklep@tulianuli.pl

2. Dane osobowe Klientów oraz Uslugobiorców, są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj.: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000) oraz - w zakresie w jakim zachowała moc - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, a także wszelkimi innymi przepisami wykonawczymi do RODO (w Rzeczypospolitej Polskiej) wraz z późniejszymi zmianami oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, dane osobowe nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym www.tulianuli.pl – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, www.tulianuli.pl przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, www.tulianuli.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w tych celach jest całkowicie dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez www.tulianuli.pl w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

7. W serwisie www.tulianuli.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.tulianuli.pl

8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

9. www.tulianuli.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie internetowej www.tulianuli.pl

10. W sklepie internetowym www.tulianuli.pl nie ma możliwości korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo oraz przy wykorzystaniu pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi, a więc w celu zrealizowania przez www.tulianuli.pl zamówienia złożonego, przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.tulianuli.pl

12. www.tulianuli.pl  stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione

13. Social Media- Facebook, Instagram

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), jak również kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem funkcjonalności w nich udostępnionych, czyli m.in. komunikator Messenger. Przetwarzane w ten sposób dane to (o ile dotyczy): imię, nazwisko, pseudonim, a także inne, które mogą zostać w ten sposób przez Państwa podane. Dane o których mowa w tym punkcie, przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem poszczególnych profili, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów składających się na ofertę Administratora, a także w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów oraz usług, a także budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami oraz potencjalnymi klientami. Obserwowanie poszczególnych profili w mediach społecznościowych jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.

14. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora również w następujących przypadkach:
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
- przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa),
- marketing bezpośredni produktów Administratora,
- prowadzenie analiz aktywności odwiedzających Sklep internetowy, a także ich preferencji w celu poprawy jakości stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług - w celach analitycznych i statystycznych,
- ochrona praw Administratora: w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń (lub obrony przed takowymi).


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl